MANCHURIAN

        

        

        

        

        

        

        


                     
                     
                                
                                
                                

Pbkar!# 1       Pbkar!# 2
"I ROBOT"                                TRUMP SUPPORT

Pbkar!# 3       Pbkar!# 4
CHRIS ROCK                               STAND FOR CHUCK

Pbkar!# 5       Pbkar!# 6
ARRESTED DEVELOPMENT                     PASTOR MARK BURNS

Pbkar!# 7       Pbkar!# 8
TRUMP NOMINATION                         GOP CONVENTION DAY#2

Pbkar!# 9       Pbkar!#10      
TRUMP GOP CONVENTION                     SENATOR AL FRANKLIN

Pbkar!#11       Pbkar!#12      
OLYMPIC TORCH                            LAUNCH CODES

Pbkar!#13       Pbkar!#14      
KARL MARX                                HILLARY CLINTON

Pbkar!#15       Pbkar!#16      
FALSE TEETH                              NFL

Pbkar!#17       Pbkar!#18      
KTVU                                     HILLARY CLINTON

Pbkar!#19       Pbkar!#20      
MOON                                     HOWARD DEAN 2004

Pbkar!#21       Pbkar!#22      
CLINT EASTWOOD                           SCREW DRIVER

Pbkar!#23       Pbkar!#24      
BILL OF RIGHTS                           STANDARD OF LIVING

Pbkar!#25       Pbkar!#26      
NIXON                                    NFL

Pbkar!#27       Pbkar!#28      
ELIZABETH WARREN                         INSURANCE PREMIUMS

Pbkar!#29       Pbkar!#30      
"WHO AM I...???"                         MSNBC REPORTER

Pbkar!#31       Pbkar!#32      
JESUS                                    VISA

Pbkar!#33       Pbkar!#34      
BIG BROTHER NOVEMBER 2016                LOCKER ROOM TALK

Pbkar!#35       Pbkar!#36      
LOOSE LIPS SINK SHIPS                    DON'T SMOKE

Pbkar!#37       Pbkar!#38      
MIKEY LIKES IT                           HOW TO WIPE YOUR HARD DRIVE

Pbkar!#39       Pbkar!#40      
NICK NAME                                NICK NAME REDUX

Pbkar!#41       Pbkar!#42      
SOUTH CAROLINA                           ROAD KILL

Pbkar!#43       Pbkar!#44      
PETITION                                 PROFESSOR IRWIN COREY

Pbkar!#45       Pbkar!#46      
BAR & GRILL                              GRANDMA

Pbkar!#47       Pbkar!#48      
GOLF                                     HAMMER

Pbkar!#49       Pbkar!#50      
TAKE ME HOME CALIFORNIA                  MILLENNIALS

Pbkar!#51       Pbkar!#52      
WASHINGTON D.C.                          INFLATION

Pbkar!#53       Pbkar!#54      
SUBJECT TO INTERPRETATION                SUBJECT TO INTERPRETATION REDUX

Pbkar!#55       Pbkar!#56      
SHARIA LAW                               GOLD COIN SCAM

Pbkar!#57       Pbkar!#58      
TACO BELL                                SNICKERS BAR

Pbkar!#59       Pbkar!#60      
4th OF JULY                              MOON BASE ISIL

Pbkar!#61       Pbkar!#62      
STAR STRUCK                              SEARS ROEBUCK

Pbkar!#63       Pbkar!#64      
NO SALT DIET                             BROKEN CHINA

Pbkar!#65       Pbkar!#66      
RUSH TO JUDGEMENT                        OVER A BARREL

Pbkar!#67       Pbkar!#68      
3rd DEGREE                               BAIT & SWITCH

Pbkar!#69       Pbkar!#70      
WALLs THAT BIND                          CELEBRITIES KNOW BEST

Pbkar!#71       Pbkar!#72      
WINNING IS THE ONLY THING                LOST & FOUND

Pbkar!#73       Pbkar!#74      
BORN IN BABYLONIA                        

Pbkar!#75       Pbkar!#76      
FUKUSHIMA                                ZONING RESTRICTIONS

Pbkar!#77       Pbkar!#78      
BAN THE BAN                              CANCER SCARE

Pbkar!#79       Pbkar!#80      
MALE EGO                                 LET THERE BE LIGHT

Pbkar!#81       Pbkar!#82      
ROSE BY ANY OTHER NAME                   OVER THE RAINBOW

Pbkar!#83       Pbkar!#84      
GA-GA                                    T-K-OH

Pbkar!#85       Pbkar!#86      
MY RESUME                                TODAY, NO TOMORROW

Pbkar!#87       Pbkar!#88      
SOMETHING MISSING...???                  THE RED EYE...???

Pbkar!#89       Pbkar!#90      
"THE LOVE BOAT"...???                    INOCULATED/AUTISM

Pbkar!#91       Pbkar!#92      
"DOCTOR PEGASUS I PRESUME"               OBAMA/FEMA

Pbkar!#93       Pbkar!#94      
CEREAL                                   "OH CRAP"

Pbkar!#95       Pbkar!#96      
MAN CAVE                                 "A BRIDGE TOO FAR"

Pbkar!#97       Pbkar!#98      
UBER vs. BICYCLE                         "MUCH to think about"

Pbkar!#99       Pbkar!#A1      
"YOU'RE FIRED"                           "ADULTS HERE...???"

Pbkar!#A2       Pbkar!#A3      
"I tell you, war is Hell!"               FROM RUSSIA WITH LOVE
General William Tecumseh Sherman            

Pbkar!#A4       Pbkar!#A5      
U.N. RESOLUTION 242                      SCOOBY DOO DOESN'T

Pbkar!#A6
"57 CHANNELS AND NOTHIN' ON..."

Pbkar!#A7       Pbkar!#A8      
GRAZING IN THE GRASSLEY                  GO WEST YOUNG MAN

Pbkar!#A9       Pbkar!#B1      
ROCKY MOUNTAIN HIGH                      BORED MEETING

Pbkar!#B2
CHOPPED!                      

Pbkar!#B3
"49NINER FAITHFUL"                      

Pbkar!#B4       Pbkar!#B5      
TEACHER CUTS                             MAXWELL RULEs

         
Pbkar!#B6       Pbkar!#B7      
"...G-E-R-O-N-I-M-O...!!!"               "...and down the STRETCH they come...!!!"

Pbkar!#B8       Pbkar!#B9      
same old SONG and DANCE                  "...a FOOTBALL TEAM divided cannot stand"

Pbkar!#C1       Pbkar!#C2      
"...NEXT LOAD...ANY ROAD..."             "MAKE AMERICA GREAT AGAIN...???"

Pbkar!#C3       Pbkar!#C4      
BIG FOOT...???                           "I KNOW NOTHING..."

Pbkar!#C4       Pbkar!#C5      
BLUE ANGELs...!!!                        NO HIGHER HIGH...???

Pbkar!#C6      
         
NIGHTMARE ON BIDEN STREET...???                       

Pbkar!#C7       Pbkar!#C8      
ELECTORAL COLLEGE                        MAN MADE EPIDEMIC

Pbkar!#C9      
FOUL WEATHER...???                        

Pbkar!#D1       Pbkar!#D2      
AN EXAMPLE OF STUPID...???               BILLION DOLLAR BULLY...!!!

Pbkar!#D3       Pbkar!#D4      
2nd CIVIL WAR...???                      YOU OTTER SEE THIS...!!!

Pbkar!#D5       Pbkar!#D6      
REDHEAD...???                            FREDO...MAKE ME AN OFFER...???

Pbkar!#D7       Pbkar!#D8      
TESLA...???                              SHOCKING...!!!

Pbkar!#D9      
VANITY...!!!                              

Pbkar!#E1       Pbkar!#E2      
BANG DING OW...???                       THIS BUD IS FOR YOU...!!!

Pbkar!#E3       Pbkar!#E4      
BETTER LIVING THROUGH CHEMISTRY...???    "DUTY CALLS..."

Pbkar!#E5       Pbkar!#E6      
"CANCELLED..."                           CLEAN SWEEP

Pbkar!#E7       Pbkar!#E8      
"HERE WE GO AGAIN..."                    MAKE NOISE...!!!

Pbkar!#E9      
"ALL HANDS..."                           

Pbkar!#F1       Pbkar!#F2      
FRIENDLY SKIES...???                     STAY THIRSTY MY FRIENDS

Pbkar!#F3       Pbkar!#F4      
NO CLEAR WINNER...???                    "...do you remember LAFF-A-THON...???"

Pbkar!#F5       Pbkar!#F6      
CAT CALL...???                           "Star Trek: The Last Voyage"

Pbkar!#F7       Pbkar!#F8      
CAT CALL...???                           FELIZ NAVIDAD...

Pbkar!#F9       Pbkar!#FA      
KEYBOARD CAT...!!!                       EASTER...

Pbkar!#G1       Pbkar!#G2      
INFLATION...???                          SIGNATURE DELAY...???

Pbkar!#G3       Pbkar!#G4      
THE RIGHT STUFF...???                    SOMETHING ABOUT WORLD WAR II...

Pbkar!#G5       Pbkar!#G6      
DON'T BE SILLY...!!!                     BORN FREE...???

Pbkar!#G7       Pbkar!#G8      
CIVICs LESSON...???                      A LOBSTER TOO FAR...

Pbkar!#G9      
STIFF UPPER LIP...!!!                      

Pbkar!#H1       Pbkar!#H2      
"WHAT THE A...!!!"                       A-M-I-G-O

Pbkar!#H3       Pbkar!#H4      
"BEAT JOE BIDEN...???"                   TESTED POSITIVE...???

Pbkar!#H5      
"THE HORN SOUNDS AT MIDNIGHT...???"